Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9596 — ENGIE/Predica/Omnes/Langa) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)2019/C 403/06