Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/993, 17. juuni 2019, millega tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/1006, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis