Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/993 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, για την κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/1006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Δημοκρατία των Μαλδιβών