Uznesenie Všeobecného súdu (druhá komora) z 10. júla 2020.