2015 m. kovo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/492, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti