Združene zadeve C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P in C-604/18 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. decembra 2020 – Svet Evropske unije/Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC in drugi, Evropska komisija, Evropska centralna banka, Svet Evropske unije, Evropska komisija (C-597/18 P), Svet Evropske unije/Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi, Evropska unija, Evropska komisija, Evropska centralna banka (ECB), Evroskupina (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC in drugi (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali in drugi (C-604/18 P)/Evropska unija, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Evropska centralna banka (ECB), Evroskupina (Pritožba – Ekonomska in monetarna politika – Program pomoči za stabilnost Republike Ciper – Prestrukturiranje ciprskega dolga – Sklep Sveta Evropske centralne banke (ECB) o zagotovitvi izredne likvidnostne pomoči na prošnjo centralne banke Republike Ciper – Izjave Euroskupine z dne 25. marca, 12. aprila, 13. maja in 13. septembra 2013 – Sklep 2013/236/EU – Memorandum o soglasju o posebnih gospodarskopolitičnih pogojih, sklenjen med Republiko Ciper in Evropskim mehanizmom za stabilnost (EMS) – Lastninska pravica – Načelo varstva legitimnih pričakovanj – Enako obravnavanje – Nepogodbena odgovornost Evropske unije)