Nariadenie Komisie (ES) č. 326/2008 z  10. apríla 2008 , ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania