1984 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių eksporto kreditų draudimo organizacijų, veikiančių valstybės narės vardu arba jai remiant, arba valstybės departamentų, veikiančių vietoj tokių organizacijų, abipusių įsipareigojimų, bendrų garantijų sutarčiai, į kurią įeina viena ar daugiau subrangos sutarčių vienoje ar daugiau Europos Bendrijų valstybių narių.