Sag C-399/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 1013/2006 — overførsel af affald — Den Tjekkiske Republiks afslag på at tage blandingen TPS-NOLO (Geobal), der er overført fra denne medlemsstat til Polen, tilbage — spørgsmål om, hvorvidt der er tale om affald — bevisbyrde — bevis)