Návrhy generálneho advokáta - Alber - 28. januára 1999.