TITJUR Vincent/Parlament Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. júna 1987. # John Vincent proti Európskemu parlamentu. # Úradníci - Povýšenie. # Vec 7/86.