Písomná otázka E-1316/09 Pedro Guerreiro (GUE/NGL) Komisii. Sociálna a hospodárska situácia v odvetví spracovania mramoru a prírodného kameňa