Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1249 ze dne 28. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny