Nariadenie Rady (EHS) č. 3151/90 z 29. októbra 1990 o zosilnení kontroly výdavkov v Portugalsku uhrádzaných Záručnou sekciou Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu