Písomná otázka E-8309/10 Evelyn Regner (S&D) Komisii. Ochorenia súvisiace s azbestom a odškodňovanie