Písomná otázka E-0627/07 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Kampaň, aby Island zastavil zabíjanie veľrýb