Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 29. januára 1981.