Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3468/81 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως