Forslag til afgørelse fra generaladvokat Van Gerven fremsat den 15. juli 1993. # Birds Eye Walls Ltd. mod Friedel M. Roberts. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Court of Appeal of England and Wales - Forenede Kongerige. # Lige løn til mænd og kvinder - overgangspension. # Sag C-132/92. Roberts TITJUR