Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/924 ze dne 30. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny