Ten Holder TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Sir Gordon Slynn - 27. februára 1986. # A. A. Ten Holder proti Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Raad van Beroep 's-Hertogenbosch - Holandsko. # Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov. # Vec 302/84.