Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1781 z 25. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o zníženie rybolovnej kapacity v Baltskom mori, a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o trvalé ukončenie rybolovných činností flotíl loviacich tresku škvrnitú vo východnej oblasti Baltského mora, tresku škvrnitú v západnej oblasti Baltského mora a sleďa atlantického v západnej oblasti Baltského mora