Spoločná pozícia z 29. júna 1998 definovaná na základe článku J.2 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa Sierra Leone (98/409/SZBP)