A Bizottság (EU) 2020/763 rendelete (2020. június 9.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagok specifikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rendelet mellékletének a trikalcium-foszfát (E 341(iii)) specifikációi tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)