Utnämning av det tillförordnade förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden