Imenovanje vršilca dolžnosti pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih