Uzklausīšanas amatpersonas iecelšana darbam tirdzniecības procedūru ietvaros