Назначаване на служител по изслушванията при търговски процедури