Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2007 z  21. marca 2007 , ktorým sa ustanovujú dočasné odchýlky z nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny pre podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie v roku 2007 v rámci colných kvót pre sladké zemiaky, maniokový škrob, obilniny a olivový olej