Regulamentul (CE) nr. 305/2007 al Comisiei din 21 martie 2007 de derogare temporară de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2375/2002, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 969/2006 și (CE) nr. 1918/2006 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și eliberarea certificatelor de import în 2007 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofii dulci, feculele de manioc, cereale și uleiul de măsline