2007 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 305/2007, nustatantis laikinas nuo reglamentų (EB) Nr. 2402/96, (EB) Nr. 2375/2002, (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1918/2006 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl 2007 m. saldžiųjų bulvių, manijokų krakmolo, grūdų ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų pateikimo ir jų išdavimo