Komission asetus (EY) N:o 305/2007, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2007 , asetuksista (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006 ja (EY) N:o 1918/2006 poikkeamisesta väliaikaisesti bataattien, maniokkitärkkelyksen, viljan ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättöpäivien ja tuontitodistusten myöntämispäivien osalta vuonna 2007