Komisjoni määrus (EÜ) nr 305/2007, 21. märts 2007 , milles käsitletakse ajutisi erandeid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2375/2002, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006 ja (EÜ) nr 1918/2006 seoses impordisertifikaatide taotluste esitamise ja väljaandmise kuupäevadega 2007. aastal maguskartuli, maniokitärklise, teravilja ja oliiviõli tariifikvootide raames