Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2007 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2007 , για τη θέσπιση προσωρινών παρεκκλίσεων από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2402/96, (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 969/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 όσον αφορά τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής και τις ημερομηνίες έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής για το έτος 2007 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που αφορούν τις γλυκοπατάτες, το άμυλο μανιόκας, τα σιτηρά και το ελαιόλαδο