Věc C-317/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Mainz (Německo) dne 16. července 2020 – KX v. PY GmbH