Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/251 av den 12 februari 2019 om de slutgiltiga antidumpningstullar som införts på import från Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2272 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina