Písomná otázka E-0773/08 David Hammerstein (Verts/ALE) Komisii. Rozšírenie prístavu v meste Alicante