Rådets beslut (EU) 2019/1911 av den 8 november 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i de relevanta kommittéerna inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 och 150, vad gäller förslaget till ändringar av den globala tekniska föreskriften nr 2, vad gäller förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen MR.1, vad gäller förslagen till ändringar av de konsoliderade resolutionerna R.E.3 och R.E.5 och vad gäller förslagen om tillstånd att utarbeta en ändring av den globala tekniska föreskriften nr 6 och att utarbeta en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt