Sklep Sveta (EU) 2019/1911 z dne 8. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v ustreznih odborih Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo glede predlogov sprememb pravilnikov ZN št. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 in 150, predloga sprememb Globalnega tehničnega predpisa št. 2, predloga sprememb Vzajemne resolucije MR.1, predlogov sprememb konsolidiranih resolucij R.E.3 in R.E.5 ter predlogov dovoljenj za pripravo spremembe Globalnega tehničnega predpisa št. 6 in pripravo novega globalnega tehničnega predpisa o določitvi moči elektrificiranega vozila