Decizia (UE) 2019/1911 a Consiliului din 8 noiembrie 2019 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetelor relevante ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește propunerile de modificări la Regulamentele ONU nr. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 și 150, propunerea de modificare a Regulamentului tehnic mondial (RTM) nr. 2, propunerea de amendamente la Rezoluția reciprocă M.R.1, propunerile de amendamente la Rezoluțiile consolidate R.E.3 și R.E.5 și propunerile de autorizare pentru elaborarea unui amendament la RTM nr. 6 și pentru elaborarea unui nou RTM privind determinarea puterii vehiculelor electrice