Deċiżjoni Tal-Kunsill (UE) 2019/1911 tat-8 ta’ Novembru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitati rilevanti tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-proposti għal emendi tar-Regolamenti Nru 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 u 150 tan-NU, fir-rigward tal-proposta għal modifiki għar-Regolament Tekniku Globali (GTR) Nru 2, fir-rigward tal-proposta għal emendi tar-Riżoluzzjoni Reċiproka MR.1, fir-rigward tal-proposti għal emendi tar-Riżoluzzjonijiet Ikkonsolidati R.E.3 u R.E.5, u fir-rigward tal-proposti għal awtorizzazzjonijiet biex tiġi żviluppata emenda għall-GTR Nru 6 u biex jiġi żviluppat GTR ġdid dwar id-determinazzjoni tal-potenza tal-vetturi li jaħdmu bl-elettriku