Tarybos sprendimas (ES) 2019/1911 2019 m. lapkričio 8 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi atitinkamuose Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos komitetuose, dėl JT taisyklių Nr. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 ir 150 pakeitimų pasiūlymų, Bendrojo techninio reglamento (BTR) Nr. 2 pakeitimų pasiūlymo, Bendrojo nutarimo MR.1 pakeitimų pasiūlymo, suvestinių rezoliucijų R.E.3 ir R.E.5 pakeitimų pasiūlymų ir įgaliojimų parengti BTR Nr. 6 pakeitimą ir naują BTR dėl elektrifikuotų transporto priemonių galios nustatymo pasiūlymų