Neuvoston Päätös (EU) 2019/1911, annettu 8 päivänä marraskuuta 2019, Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission asiaankuuluvissa komiteoissa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ehdotuksiin muutoksiksi E-sääntöihin nro 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 ja 150, ehdotukseen muutoksiksi maailmanlaajuiseen tekniseen sääntöön (GTR) nro 2, ehdotukseen muutoksiksi keskinäiseen päätöslauselmaan MR.1, ehdotuksiin muutoksiksi konsolidoituihin päätöslauselmiin R.E.3 ja R.E.5 sekä ehdotuksiin luviksi laatia muutos GTR-sääntöön nro 6 ja laatia uusi GTR-sääntö sähköajoneuvon tehon määrittämisestä