Vec C-521/08: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  1. júla 2009 — Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko