Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/827 z 20. mája 2016 o obnove mandátu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách C/2016/2931