Písomná otázka E-2845/07 Charles Tannock (PPE-DE) Komisii. Funkcia porotcu pre cudzích štátnych príslušníkov