Vakcinácia proti katarálnej horúčke oviec ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/75/ES, pokiaľ ide o vakcináciu proti katarálnej horúčke oviec (modrému jazyku) (KOM(2010)0666 – 05499/2011 – C7-0032/2011 – 2010/0326(COD))