Písomná otázka E-4405/09 Andreas Mölzer (NI) Komisii. Daň z emisií CO2