TITJUR Rozsudok Súdneho dvora z 2. júla 1974. # Holtz & Willemsen GmbH proti Rade a Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 153-73. Holtz & Willemsen/Rada a Komisia