Sag C-21/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. marts 2019 — Textilis Ltd og Ozgur Keskin mod Svenskt Tenn Aktiebolag (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Svea hovrätt — Sverige) (Præjudiciel forelæggelse — EU-varemærker — begrebet »udformning« — udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi — todimensionalt varemærke — figurmærke, der ligeledes udgør et værk i ophavsretlig forstand — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii) — forordning (EU) 2015/2424)